Prestaties, Kosten & Verzekering

In het experiment voor de vrije prijsvorming in 2012 zijn een aantal begrippen zoals ze voorheen bestonden vervangen. Voorheen sprak men over verrichtingen en nu over prestaties. Tarieven zijn prijzen geworden. Klik hieronder op de links voor meer informatie.

Meer uitleg>
Standaard prijslijst >
De offerte >
De factuur >

 

 

 

 

 

De factuur

De declaratie dient zodanig te worden gespecificeerd dat prestatiebeschrijvingen en coderingen er duidelijk op staan. Daarnaast staan op de factuur de naam, adres, BSN, materiaal- en/of techniekkosten etc.

Er zijn geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars omdat zij geen contracten meer afsluiten met zorgverleners.

De declaratie zal door ons naar een factoring bureau FAMED worden gestuurd. Zij sturen deze vervolgens naar het adres van de debiteur. FAMED zal bij u het bedrag in rekening brengen dat volgens uw polisvoorwaarden nog betaald moet worden. Deze factuur moet dan binnen de geldende termijn worden voldaan.

Op de factuur zijn van toepassing de betalingsvoorwaarden zoals die worden gebruikt in de onze praktijk. Deze worden u uitgereikt bij het doornemen van de offerte en zijn daarnaast ook ter inzage verkrijgbaar bij de balie. Klik hier indien u een exemplaar wenst in te zien.