Klachten

Wij doen er alles aan om u de beste orthodontische zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u.Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

Op het moment dat u een klacht kenbaar wilt maken, stuur dan een e-mail naar receptie@orthopost.nl. Er zal dan contact met u worden gezocht.

Informatiepunt >
Klachtenregeling >