Klachten

Wij doen er alles aan om u de beste orthodontische zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u.Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

Op het moment dat u een klacht kenbaar wilt maken, stuur dan een e-mail naar receptie@orthopost.nl. Er zal dan contact met u worden gezocht.

Informatiepunt >
Klachtenregeling >

Klachtenregeling


Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de NMT-klachtenservice waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de WKKGZ (Wet Klachten, Kwaliteit, Geschillen in de Zorg) aan iedere zorgaanbieder stelt. Er zijn twee mogelijkheden: 


- Bemiddeling. Onder leiding van een Klachtenfunctionaris van de KNMT wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld. Eventueel, indien nodig, kan een beroep worden gedaan op een onafhankelijke mondzorgdeskundige. Indien dit geen oplossing biedt onstaat er een geschil. Op verzoek kan dan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.


-Wanneer u geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kunt u de NMT vragen om behandeling van uw klacht door de Geschillencommissie. U en uw zorgverlener worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Geschillencommissie. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de Geschillencommissie een aanbeveling doen aan de zorgverlener. Zo’n aanbeveling heeft tot doel dat de zorgverlener maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen, zijn praktijkorganisatie zoals zijn optreden en voorlichting richting patiënten.  Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de KNMT