Het behandelplan

Als we besluiten dat het nodig is om meer gegevens te verkrijgen van je gebit en kaken krijg je een afspraak voor het maken van gebitsafdrukken (happen), röntgenfoto's en dia's van het gezicht en de mond. Nadat de gegevens zijn gemaakt geeft de secretaresse een vervolgafspraak om het behandelplan te bespreken. Er wordt aangeraden het uitgebreidere informatieboekje ofwel informed consent vooraf goed te lezen. Men kan het hier downloaden.

Stappenplan >

Gebitsafdrukken en foto's

Aan deze gebitsafdrukken en foto's kunnen metingen worden verricht. Deze informatie is belangrijk omdat dan met meer zekerheid kan worden bekeken hoe het gebit en kaken zijn opgebouwd. Dit is van belang om te zien wat er dan moet gebeuren als we tot behandeling zouden overgaan. We kunnen dan uit deze totale informatie een diagnose stellen. NIEUW bij ORTHOPOST is de digitale scanner waarmee het mogelijk is een preciezer en een directer eindresultaat te krijgen van je gebit. Hiermee hoeven dus GEEN gebitsafdrukken meer te worden gemaakt. Dit werd namelijk door veel mensen als vervelend ervaren.

Behandelingsmethode

Bij deze diagnose hoort een therapie ofwel een behandelingsmethode. Je gaat dan kijken welke soort van beugel het beste past om de behandeling goed uit te voeren. Al deze informatie wordt op een behandelkaart genoteerd. Dit noemen we een behandelplan opstellen.

Behandelplan

Bij het bespreken van het behandelplan wordt uitgelegd aan de hand van jouw foto's en gebitsmodellen wat er moet gaan gebeuren en welke beugel hierbij het beste past. Ook spreken we dan over de tijdsduur van de behandeling en waar je op moet letten als je de beugel draagt. Download hier het uitgebreide informatieboekje dat een hoop vragen zal beantwoorden. Dit is aan te raden voordat het behandelplan wordt besproken.

Aan de ouders/verzorgers/jezelf verstrekken we tijdens de behandelplan-bespreking een kostenopgave waarin de tarieven staan vermeld die betrekking hebben op de behandeling.