Meer info

Er zijn een aantal voorwaarden voor een goed verloop van een eventuele behandeling. Zo is het heel belangrijk dat je mondhygiëne goed is. Ook je motivatie om een behandeling te ondergaan is van wezenlijk belang voor het slagen van een behandeling. Na het eerste gesprek zijn er verschillende mogelijkheden.

Het kan zijn dat het wel meteen duidelijk is dat er iets moet gebeuren maar dat meer gegevens nodig zijn om te bepalen en/of bevestigen waaruit de preciese behandeling moet bestaan. Het kan ook inhouden dat we nog moeten wachten met de behandeling omdat tanden en kiezen nog moeten wisselen en het dus te vroeg is om een behandeling te starten. Er wordt dan vaak afgesproken dat we dit onder controle houden. Aangeraden wordt om het uitgebreidere informatieboekje ofwel informed consent hier te lezen en te downloaden

Soms wordt ook besloten dat er geen behandeling nodig is of pas begonnen kan worden als de mondhygiëne goed is. De tandarts krijgt, onafhankelijk van welke mogelijkheid zich voordoet, altijd een schriftelijk verslag van het eerste consult.