De praktijk

In de Engelenkampstraat in het centrum van Sittard ligt de praktijk in het voormalige Postkantoor,  dichtbij het trein- en busstation. 
De dichtstbijzijnde openbare parkeerplaatsen zijn het ABC complex en de parkeergarage onder het Hub Dassenplein.

Bij binnenkomst zie je de wachtkamer met de receptie waar je je even moet melden. In de wachtkamer is FREE WiFI aanwezig.
Als je aan de beurt bent word je door een van de assistentes naar de behandelruimte gebracht of kun je op een groot scherm aflezen naar welke stoel je kunt gaan. Ook vind je een poetshoek in de wachtkamer waar je je tanden kunt poetsen

Er zijn 6 behandelstoelen in de behandelruimte. Deze kunnen van elkaar worden afgescheiden zodat je privacy hebt indien daar behoefte aan is. Dit kan worden aangegeven bij de assistente.
 

In de praktijk bevinden zich verder een röntgenkamer, sterilisatiekeuken en kantoorruimten

Kwaliteit >
Samenwerking >

Kwaliteit

Graag willen we aandacht en goede zorg geven. Dit is essentieel voor het leveren van kwaliteit. Vrijwel al onze handelingen zijn vastgelegd in protocollen. Deze protocollen en procedures zijn gebaseerd op richtlijnen van de wetenschappelijke vereniging en de beroepsvereniging (NVvO en KNMT). Daarnaast is natuurlijk wetgeving leidend in al onze handelingen zoals WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst), Wet BIG (Wet Individuele Beroepen Gezondheidszorg) en Privacy wetgeving AVG.

Na het voltooien van de opleiding tot orthodontist wordt men ingeschreven in het Specialistenregister. Als lid van de beroepsvereniging van orthodontisten NVvO moet men blijven werken aan kwaliteit. De minister van Volksgezondheid heeft herregistratie verplicht gesteld. Dit dient elke 5 jaar plaats te vinden. Om aan de eisen te voldoen van herregistratie moet:

  • Minstens 16 uur per week aan praktijkuitoefening worden voldaan
  • Minstens 40 uur per jaar aan kwaliteitsbevorderende activiteiten worden besteed. Men moet dus voldoende bij en nascholing hebben gedaan. Dit kunnen cursussen, congressen, symposia, bijhouden vakliteratuur, kennistoetsen, klinische avonden en studieclubs zijn.
  • Het visitatietraject moet men hebben doorlopen waarbij de praktijk wordt bezocht door een visitatiecommissie die gaat bekijken hoe en op welke manier patienten in de praktijk worden behandeld. Zelf dient men ook 3 keer in visitatiecommissies te hebben deelgenomen bij collega’s.
  • Het branche certificaat moet worden behaald. Dit is een certificaat dat verleend wordt als men de praktijkorganisatie op orde heeft en men werkt volgens bepaalde protocollen en richtlijnen zoals de WIP (Werkgroep Infectiepreventie) KEW (Kernenergie Wet Dossier met bijbehorende Stralingsdeskundigheid 5/A) WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) Klachtenregeling etc. In april 2012 is het certificaat ISO 9001 voor de eerste keer toegekend door Roozeboom Consultantcy.

Om de 2,5 jaar wordt opnieuw bekeken of men voldoet aan deze eisen en worden deze eisen in de praktijk getoets met een controlebezoek ofwel audit. Hierbij wordt ook een patienttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Het laatste patienttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in maart 2022. Graag willen we de patienten die hieraan hebben meegewerkt bedanken. Zij hebben mede bijgedragen om de verleende zorg nog beter te maken! Vraag de secretaresse aan de balie om inzage te hebben in de onderzoeksresultaten. Natuurlijk kan men ook ten alle tijde de secretaresse informeren over eventuele op of aanmerkingen. Deze kunnen wij dan weer in een volgend werkoverleg in ons team bespreken. Onlangs kreeg Orthopost een goede waardering van de Nederlandse Zorgautoriteit over de informatieverstrekking aan patienten (zie het kopje Dit is het Nieuws)

Het WIP (Wergroep Infectie Preventie) protocol wordt gevolgd evenals het protocol voor de orthodontische praktijk. Dit is een protocol waarin omschreven staat welke maatregelen genomen dienen te worden als men werkzaamheden verricht in en rond de mond. Daarnaast vindt structureel werkoverleg plaats dat schriftelijk wordt vastgelegd. Aan het eind van het jaar wordt een kwaliteitsjaarverslag geformuleerd.

Als zorgverlener staat men ook ingeschreven in het BIG register met nummer 89020242602. Dit is het Register van Individuele Beroepen in de Gezondheidszorg.