De factuur

De declaratie dient zodanig te worden gespecificeerd dat prestatiebeschrijvingen en coderingen er duidelijk op staan. Daarnaast staan op de factuur de naam, adres, BSN, materiaal- en/of techniekkosten etc.

Er zijn geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars omdat zij geen contracten meer afsluiten met zorgverleners.

De declaratie zal door ons naar een factoring bureau (Infomedics) worden gestuurd. Zij sturen deze vervolgens naar het adres van de debiteur. Infomedics zal bij u het bedrag in rekening brengen dat volgens uw polisvoorwaarden nog betaald moet worden. Deze factuur moet dan binnen de geldende termijn worden voldaan. Per 1 juli 2019 is het ook mogelijk om de factuur niet meer per post te ontvangen maar digitaal. Hiervoor moeten het 06-nummer en e-mailadres van de debiteur bij ons bekend zijn. U kunt dit desgewenst aan de secretaresse doorgeven.

Op de factuur zijn van toepassing de betalingsvoorwaarden zoals die worden gebruikt in de onze praktijk. Deze worden u uitgereikt bij het doornemen van de offerte en zijn daarnaast ook ter inzage verkrijgbaar bij de balie. Klik hier indien u een exemplaar wenst in te zien.