Offerte

Na het maken van het behandelplan worden de bevindingen met de patient en eventueel ouders/verzorgers besproken. Tijdens deze bespreking wordt ook de offerte of prijsopgave doorgenomen. Voorafgaand aan de behandeling worden voor alle behandelingen vanaf een totaalbedrag van 150 (honderdvijftig) euro een voor de consument vrijblijvende prijsopgave verstrekt. Deze prijsopgave maakt inzichtelijk welke soort prestaties tegen welke prijs worden uitgevoerd tijdens de behandeling. Indien het nodig zou zijn om een machtiging aan te vragen bij de verzekeraar kan dit in overleg gebeuren. Redenen hiervoor zouden kunnen zijn: moeilijke en complexere behandelingen zoals gecombineerde chirurgische ingrepen en schisisbehandelingen. Dit zijn de zgn. B en C categorie. Bij het toekennen van een machtiging door de verzekeraar worden deze behandelingen vergoed uit de basisverzekering.

Er wordt inzicht verschaft in de materiaal- en/of techniekkosten per prestatie indien dit van toepassing is. Deze kunnen nl. per behandeling verschillend zijn. Afhankelijk van welke soort behandeling wordt uitgevoerd bestaan er verschillende soorten van offertes. Zo is een offerte van een vaste beugel uitgebreider dan van een uitneembare beugel.

Indien er behoefte is inzage te hebben in de materiaal- en/of techniekkosten kunt u dit kenbaar maken aan de balie.

Raadpleeg altijd onze website voor de meest actuele standaard prijslijst. Deze hangt ook in de wachtkamer. De offerte die op de standaard prijslijst is gebaseerd dient bij accoord verklaring te worden getekend. Dit getekende exemplaar wordt in onze administratie bewaard. Alleen het gedateerde en getekende exemplaar dat in ons bezit is, is bindend voor de geldigheid van de offerte.