De Minister van Volksgezondheid heeft de NZA (Nederlandse ZorgAutoriteit) de opdracht gegeven om het experiment te stoppen en de tarieven voor 2013 te reguleren. Hierdoor zijn de tarieven of prijzen die door orthodontisten in Nederland gehanteerd worden wettelijk vastgelegd.

De beugelbehandeling bestaat uit een groot aantal prestaties die soms eenmalig en soms herhaaldelijk plaatsvinden. Ook kunnen in een praktijkbezoek meerdere prestaties worden uitgevoerd. Deze prestaties bestaan uit een code met bijbehorende beschrijvingen en hebben een tarief of prijs die in de offerte nader gespecificeerd wordt. De standaardprijs kan bij sommige codes exclusief de materiaal en techniekkosten zijn. Daar deze techniek en materiaalkosten variabel kunnen zijn verschilt de uiteindelijke totale prijs per behandeling. Maandelijks worden de prestaties gedeclareerd. 

Om een overzicht te krijgen van de vergoedingen in 2022 voor orthodontie van de meeste verzekeraars kunt u hier klikken.