Assistentes

Onderstaande assistentes zijn gediplomeerde tandarts assistentes die ruime ervaring hebben als orthodontie assistente.  Zij helpen mee in ons team om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Er zijn een groot aantal werkzaamheden die zij verrichten. Naast het werken aan de stoel verrichten zij ook desinfectie en sterilisatie werkzaamheden. De beroepsorganisatie KNMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) heeft een functieprofiel hiervoor opgesteld. Klik op de onderstreepte functie om het functieprofiel te bekijken.

Indien u wenst door een bepaalde assistente te worden behandeld kunt u dit kenbaar maken bij de secretaresse die hiermee rekening probeert te houden.  Zij werken part-time en het kan dus zijn dat dit niet altijd samenvalt met uw afspraak.