Team Ortho Post

Het team dat werkzaam is in de praktijk bestaat uit de orthodontist en zijn medewerkers. Zij willen graag goede zorg en aandacht geven aan de jouw behandeling.

Orthodontist In de Braekt >
Assistentes >
Administratief medewerkers >
 

Met dank aan Han Dols voor het beeldmateriaal (DOLS FOTOGRAFIE)

Dr.M.M.H. in de Braekt
Orthodontist
30 jaar werkervaring

Orthodontist In de Braekt

Na het volgen van de studie Tandheelkunde kan men de specialistenopleiding tot orthodontist volgen. Dit is een vierjarige full-time universitaire opleiding waarna men zich orthodontist mag noemen. Het is een beschermde titel en de werkzaamheden spitsen zich toe tot gebitsregulatie. 

Matheus Maria Hubertus In de Braekt werd geboren op 9 januari 1963 te Heerlen. In 1981 werd aan het Sint Maartenscollege te Maastricht het eindexamen VWO gehaald. Van 1981 tot 1986 studeerde hij tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Het doctoraalexamen werd in 1985 afgelegd en het tandartsexamen in 1986.

In 1986-1987 was hij werkzaam als tandarts algemeen-practicus in een tandartsenpraktijk te Venetie in Italie. Van 1987 tot 1991 volgde hij de opleiding tot specialist in de Dento-maxillaire Orthopedie aan de afdeling Orthodontie van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Sinds 1991 is hij werkzaam als orthodontist te Sittard. In 1992 werd een schisis promotieonderzoek aan de afdeling Orthodontie en Orale Biologie Faculteit Tandheelkunde Katholieke Universiteit Nijmegen afgesloten met een proefschrift getiteld "Dento-alveolar development after modified palatal surgery on dogs".

In de periode 1993-1999 was hij verbonden aan het schisisteam van het AZM te Maastricht.
Sinds september 2000 is hij in de praktijk te Venetie, waar hij in 1986-1987 werkzaam was als tandarts, werkzaam als orthodontist. 

Vanaf 2005 is hij met nog een andere collega uit Den Haag landelijke bemiddelaar van de Specialisten Bemiddelings Raad. Hij behandelt klachten van patienten aangaande de orthodontische behandeling en probeert te bemiddelen tussen de patient en de orthodontist om tot een goede oplossing te komen.

Hij is lid van enkele wetenschappelijke verenigingen:

- Nederlandse Vereniging voor Orthodonische Studie (NVOS)
- Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
- Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO)
- Ordine dei Medici  Chirurghi e degli Odontoiatri Venezia (OMCeO Venezia)
- Member European Orthodontic Society (EOS)
- Member of the American Association of Orthodontists (AAO)

NVvO Kwaliteits Keurmerk Logo_aao.png (4.320 bytes)


Logo_nvos.png (6.946 bytes) Logo_OMCeO.png (3.122 bytes) Logo_eos.png (3.378 bytes)