EHBO mijn beugel online

Prestaties, Kosten & Verzekering

Prestaties, Kosten & Verzekering

De beugelbehandeling bestaat uit een groot aantal prestaties die soms eenmalig en soms herhaaldelijk plaatsvinden. Ook kunnen in een praktijkbezoek meerdere prestaties worden uitgevoerd. Hierdoor verschilt de uiteindelijke totale prijs per type van behandeling. De prestaties worden maandelijks gedeclareerd. 

Om een overzicht te krijgen van de vergoedingen in 2024 voor orthodontie van de meeste verzekeraars kunt u hier klikken.

Standaard prijslijst

De standaard prijslijst door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) weergegeven in een zg. beschikking geeft prijzen van prestaties. Op onze website en bij de receptie bevindt zich altijd de meest actuele prijslijst die we hanteren. Hierop zijn ook de offertes gebaseerd.

De standaard prijslijst bestaat uit codes met bijbehorende prestatiebeschrijving(en) en een tarief of prijs bij die desbetreffende code. Deze prijs is voor sommige prestaties exclusief de materiaal- en techniekkosten (in de standaardprijslijst aangegeven met *). Doordat er vaak meerdere mogelijkheden van behandeling zijn kunnen de materiaal- en/of techniekkosten variëren. De nieuwste technieken die door ons worden toegepast bestaan uit digitaal vervaardigde apparatuur. Deze kosten worden in de offerte nader gespecificeerd. De totale uiteindelijke prijs wordt dus naast de standaardprijs voor de prestaties ook bepaald door de materiaal- en/of techniekkosten. Onderstaande standaard prijslijst is geldig van 01-01-2024 tot en met 31-12-2024.

Offerte

Na het maken van het behandelplan worden de bevindingen met de patiënt en eventueel ouders of verzorger(s) besproken. Tijdens deze bespreking wordt ook de offerte of prijsopgave doorgenomen. Voorafgaand aan de behandeling worden voor alle behandelingen vanaf een totaalbedrag van 150 (honderdvijftig) euro een voor de consument vrijblijvende prijsopgave verstrekt. Deze prijsopgave maakt inzichtelijk welke soort prestaties tegen welke prijs worden uitgevoerd tijdens de behandeling. Indien het nodig zou zijn om een machtiging aan te vragen bij de verzekeraar kan dit in overleg gebeuren. Redenen hiervoor zouden kunnen zijn: moeilijke en complexere behandelingen zoals gecombineerde chirurgische ingrepen en schisisbehandelingen. Dit zijn de zgn. B en C categorie. Bij het toekennen van een machtiging door de verzekeraar worden deze behandelingen vergoed uit de basisverzekering.

Er wordt inzicht verschaft in de materiaal- en/of techniekkosten per prestatie indien dit van toepassing is. Deze kunnen namelijk per behandeling verschillend zijn. Afhankelijk van welke soort behandeling wordt uitgevoerd bestaan er verschillende soorten van offertes. Zo is een offerte van een vaste beugel uitgebreider dan van een uitneembare beugel.

Indien er behoefte is inzage te hebben in de materiaal- en/of techniekkosten kunt u dit kenbaar maken aan de balie.

Raadpleeg altijd onze website voor de meest actuele standaard prijslijst. Deze hangt ook in de wachtkamer. De offerte die op de standaard prijslijst is gebaseerd dient bij akkoord verklaring te worden getekend. Dit getekende exemplaar wordt in onze administratie bewaard. Alleen het gedateerde en getekende exemplaar dat in ons bezit is, is bindend voor de geldigheid van de offerte.

De factuur

De declaratie dient zodanig te worden gespecificeerd dat prestatiebeschrijvingen en coderingen er duidelijk op staan. Daarnaast staan op de factuur de naam, adres, BSN, materiaal- en/of techniekkosten etc.

Er zijn geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars omdat zij geen contracten meer afsluiten met zorgverleners.

De declaratie zal door ons naar een factoring bureau (Infomedics) worden gestuurd. Zij sturen deze vervolgens naar het adres van de debiteur. Infomedics zal bij u het bedrag in rekening brengen dat volgens uw polisvoorwaarden nog betaald moet worden. Deze factuur moet dan binnen de geldende termijn worden voldaan. Het is ook mogelijk de factuur niet meer per post te ontvangen maar digitaal. Hiervoor moeten het 06-nummer en e-mailadres van de debiteur bij ons bekend zijn. U kunt dit desgewenst aan de secretaresse doorgeven.

Op de factuur zijn van toepassing de betalingsvoorwaarden zoals die worden gebruikt in de onze praktijk. Deze worden u uitgereikt bij het doornemen van de offerte en zijn daarnaast ook ter inzage verkrijgbaar bij de balie. Klik hier indien u een exemplaar wenst in te zien.