EHBO mijn beugel online

Eerste bezoek

Mijn eerste bezoek

Meestal word je op verzoek van de tandarts naar ons verwezen. Bij deze eerste kennismaking kijken we in de eerste plaats naar je gebit en bespreken we, eventueel samen met je ouders/verzorger(s), wat de wensen zijn. Er worden daarnaast algemene gegevens genoteerd. Het is voor ieders veiligheid belangrijk dat wij goede en juiste informatie hebben wat betreft de algemene gezondheid; bv. zijn er bijzonderheden over afwijkingen, zwangerschap, medicijngebruik, infecties etc. Al deze informatie blijft binnen het praktijkpand en wordt niet zonder overleg met de tandarts of medeweten van de patiënt en/of ouders en verzorger(s) aan derden verstrekt.

Er zijn een aantal voorwaarden voor een goed verloop van een eventuele behandeling. Zo is het heel belangrijk dat je mondhygiëne goed is. Ook je motivatie om een behandeling te ondergaan is van wezenlijk belang voor het slagen van een behandeling.

Verschillende opties

Na het eerste gesprek zijn er verschillende mogelijkheden:

Groen licht

Als besloten wordt om door te gaan met het traject, dan doorlopen we de volgende stappen, je kunt op de stappen klikken om informatie van de specifieke stap te lezen.