EHBO mijn beugel online

Kostenopgave

Kostenopgave

Na het maken van het behandelplan worden de bevindingen met de patiënt en/of eventueel ouders of verzorger(s) besproken. Tijdens deze bespreking wordt ook de offerte of kostenopgave doorgenomen. Voorafgaand aan de behandeling worden voor alle behandelingen vanaf een totaalbedrag van 150 (honderdvijftig) euro een voor de consument vrijblijvende kostenopgave verstrekt. Deze maakt inzichtelijk welke soort prestaties tegen welke prijs worden uitgevoerd tijdens de behandeling. Indien het nodig zou zijn om een machtiging aan te vragen bij de verzekeraar kan dit in overleg gebeuren. Redenen hiervoor zouden kunnen zijn: moeilijke en complexere behandelingen zoals gecombineerde chirurgische ingrepen en schisisbehandelingen. Dit zijn de zgn. B en C categorie. Bij het toekennen van een machtiging door de verzekeraar worden deze behandelingen vergoed uit de basisverzekering.

Er wordt inzicht verschaft in de materiaal- en/of techniekkosten per prestatie indien dit van toepassing is. Deze kunnen namelijk per behandeling verschillend zijn. Afhankelijk van welke soort behandeling wordt uitgevoerd bestaan er verschillende soorten van offertes. Zo is een offerte van een vaste beugel uitgebreider dan van een uitneembare beugel.

Indien er behoefte is inzage te hebben in de materiaal- en/of techniekkosten kunt u dit kenbaar maken aan de balie.

Raadpleeg altijd onze website voor de meest actuele standaard prijslijst. De offerte die op de standaard prijslijst is gebaseerd dient bij akkoord verklaring te worden getekend. Dit getekende exemplaar wordt in onze administratie bewaard. Alleen het gedateerde en getekende exemplaar dat in ons bezit is, is bindend voor de geldigheid van de offerte.

De factuur

De declaratie dient zodanig te worden gespecificeerd dat prestatiebeschrijvingen en coderingen er duidelijk op staan. Daarnaast staan op de factuur de naam, adres, BSN, materiaal- en/of techniekkosten etc.

Er zijn geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars omdat zij geen contracten meer afsluiten met zorgverleners.

De declaratie zal door ons naar een factoring bureau (Infomedics) worden gestuurd. Zij sturen deze vervolgens naar het adres van de debiteur. Infomedics zal bij u het bedrag in rekening brengen dat volgens uw polisvoorwaarden nog betaald moet worden. Deze factuur moet dan binnen de geldende termijn worden voldaan. Het is ook mogelijk om de factuur niet meer per post te ontvangen maar digitaal. Hiervoor moeten het 06-nummer en e-mailadres van de debiteur bij ons bekend zijn. U kunt dit desgewenst aan de secretaresse doorgeven.

Op de factuur zijn van toepassing de betalingsvoorwaarden zoals die worden gebruikt in de onze praktijk. Deze worden u uitgereikt bij het doornemen van de offerte en zijn daarnaast ook ter inzage verkrijgbaar bij de balie. Klik hier indien u een exemplaar wenst in te zien.

Verder naar de start van de behandeling